Hønefoss (Vesterngaten)

tlf: 321 21 405

Besøksadresse: Vesterngata 5, 3513 Hønefoss

E-post:  post@tannlegekompaniet.no

Hole (Helgelandsmoen)

tlf: 319 00 017

Besøksadresse: Furuhallveien 17 B, 3512 Hønefoss

E-post:  post@tannlegekompaniet.no

Kontakt oss