Hønefoss (Kuben)

tlf: 32 12 14 05

Besøksadresse: Kong Rings gate 1, 3510 Hønefoss

E-post:  post@tannlegekompaniet.no

Hole (Helgelandsmoen)

tlf: 32 12 14 05

Besøksadresse: Furuhallveien 17 B, 3512 Hønefoss

E-post:  post@tannlegekompaniet.no